STC Blog

Rakamlar Yalan Söylemez!

2003 13.854.866 ( Kişi Başı Harcama 850 Dolar)
2004 17.076.607 ( Kişi Başı Harcama 843 Dolar)
2005 20.322.111 ( Kişi Başı Harcama 843 Dolar)
2006 18.593.951 ( Kişi Başı Harcama 803 Dolar)
2007 20.942.500 ( Kişi Başı Harcama 770 Dolar)
2008 25.415.067 ( Kişi Başı Harcama 820 Dolar)
2009 25.5064.482 ( Kişi Başı Harcama 783 Dolar)
2010 24.930.997 ( Kişi Başı Harcama 755 Dolar)
2011 28.115.692 ( Kişi Başı Harcama 778 Dolar)
2012 29.007.003 ( Kişi Başı Harcama 795 Dolar)
2013 32.308.991 ( Kişi Başı Harcama 824 Dolar)
2014 34.305.903 ( Kişi Başı Harcama 828 Dolar)
2015 31.464.777 ( Kişi Başı Harcama 756 Dolar)
2016 22.107.440 ( Kişi Başı Harcama 705 Dolar)
2017 26.283.656 ( Kişi Başı Harcama 681 Dolar)
2018 29.512.926 ( Kişi Başı Harcama 647 Dolar)

Kaynak: TÜRSAB

Bu verilerin ne anlama geliyor,


  • Türkiye'ye gelen turist sayısı 2016 yılına kadar artan bir eğilim göstermiş (gelişen terör olayları ile bağlantılı) 2017 den sonra artan eğilim sürmüş.
  • Ülkeye gelen turist sayısı 13 Milyondan 34 Milyona kadar çıkmış.
  • Turist sayısı artmasına rağmen kişi başı turist harcama rakamları sürekli düşerek 850 dolardan 647 dolara gerilemiş.
  • Turizm gelirlerinin Gayri Safi Yurt Milli Hasıla (GSYİH) içindeki payıda yine kişi başı turist harcama rakamında olduğu gibi düşmüş.


Bunlar verilerden anladığımız somut göstergeler, peki bu tablonun oluşmasının altında neler yatıyor. Bu durum ülkemiz için çözülmesi gereken önemli bir mesele. Ülkemizde her yıl çalıştaylar, seminerler, fuarlar yapılıyor. Turizm gelirlerinin çok önemli olduğu, turizmin yaklaşık elliye yakın sektörü yakından ilgilendirdiği her fırsatta dile getiriliyor.


Haddim olmayarak bu tablonun neden böyle olduğu ile ilgili kendi maddelerimi de sıralamak istiyorum,


  • Kültür Turizm desteklenmeli.
  • Herşey dahil tatil sistemine alternatifler geliştirilerek turistin otelden çıkması sağlanmalı.
  • Turizm Sektöründeki nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretilmeli.
  • Yeni nesil tanıtım yöntemleride kullanılarak etkin bir tanıtım seferberliği başlatılmalı.
  • Üniversite, Kamu, Özel Sektör işbirlikleri geliştirilmeli.
  • Uluslararası rekabette bize olumsuz etki edecek uygulamalardan kaçılılmalı. (Booking.com vb.)